Wat kunt u van mij verwachten

Waarneming op de polikliniek in het ziekenhuis 

In de laatste vier jaren ben ik op vele poliklinieken aan het werk geweest om collega’s te vervangen, die gedurende langere tijd afwezig waren. Ik ben op de hoogte van alle insulinepompen, sensoren en vele andere technische ontwikkelingen in de diabeteszorg. Dit heeft ook mijn interesse. Ik kan me snel aanpassen en ben op de hoogte van vele ziekenhuissystemen zoals EPIC, SAP,Hix en X-care

Ervaring in huisartsenpraktijken

Ik heb in mijn loopbaan in enkele transmurale projecten gewerkt en daardoor veel kennis en ervaring opgedaan in de huisartsenpraktijken. Ook heb ik waargenomen in huisartsenpraktijken tijdens langere afwezigheid van de praktijkverpleegkundige. In de laatste 10 jaar ben ik vooral consultatief bezig geweest in de huisartsenpraktijken en coaching on the job of side by side . In deze sessies komen de tips en tricks die ik aanbied vaak van pas. Op een andere manier kijken, geeft vaak ook weer nieuwe opties

Nascholingen

Ik heb veel (geaccrediteerde) nascholingen aan o.a praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen, huisartsen, wijkverpleegkundigen, apothekersassistentes en verzorgenden gegeven. Zowel in kleine settings tot workshops en congressen. De waardering voor de manier van lesgeven is vaak hoog, niet alleen op kennisniveau, maar ook omdat er veel humor aan te pas komt en dat daardoor de nascholingen levendig en boeiend blijven. In deze lessen geef ik altijd aan dat een patiënt nooit standaard is, maar dat het heel belangrijk is om met de patiënt zelf af te stemmen wat haalbaar is en waar hij/ zij op dit moment behoefte aan heeft

Gastdocent 

Op verschillende hoge scholen heb ik lessen verzorgd voor de praktijkverpleegkundigen in opleiding. Zoals daar zijn de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en AVANS, Hoogeschool Noord Barbant

Ervaring in de farma 

Ik heb vele jaren met de farma samen gewerkt en heb het heel fijn gevonden om ook die kant van de diabeteszorg gezien te hebben